icon-check icon-warning icon-faq icon-twitter icon-facebook icon-warning instagram alert play icon-search icon-close icon-close2 icon-whatsapp icon-linkedin icon-time icon-tanken icon-aarde icon-kaart icon-grafiek icon-team Google review

Hoe zit het met btw bij privégebruik van mijn zakelijke auto?

Staat jouw auto op naam van de zaak? En rijd je hier ook privé in? Dan moet je over dit privégebruik wel btw betalen. Zes dingen waar je rekening mee moet houden:

BTW privégebruik zakelijke auto

1. Je kunt btw op aanschaf, onderhoud en gebruik terugvragen

Wanneer jouw auto of die van jouw medewerkers op naam van het bedrijf staat, kun je de btw op de aankoop, het onderhoud van de auto én het gebruik van de auto terugvragen. Let wel op dat je btw-plichtig moet zijn om hier gebruik van te kunnen maken. Onder ‘gebruik van de auto’ vallen kosten voor de benzine, wasstraat, motorolie, ruitensproeiervloeistof en parkeerkosten. 

2. Voor het privégebruik betaal je btw in de vorm van een btw-correctie

Als je als ondernemer privékilometers rijdt in je zakelijke auto, draag je hiervoor btw af. Dit doe je in de vorm van een btw-correctie, in de laatste aangifte van het boekjaar. Dit betekent dat je uiterlijk 31 januari van het opvolgende jaar de btw-correctie indient. Op deze manier maak je een correctie op de btw die je eerder in het jaar al hebt afgetrokken.

Je kunt de verdeling van zakelijke en privékilometers op twee manieren vaststellen voor de btw-correctie:

A. Gebruik een rittenregistratie

Dit kan in een notitieboekje, in Excel of in een app met registratiesysteem. Hoe je het doet maakt niet uit, als het maar klopt. Wanneer je een app gebruikt met een keurmerk, weet je in ieder geval zeker dat je voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst.

Noteer aan het begin en eind van het jaar de kilometerstand en bereken aan de hand van je rittenregistratie de verhouding tussen privé- en zakelijke kilometers. Bij de Belastingdienst kun je vervolgens uitrekenen hoeveel btw je moet afdragen.

Let op: een rittenregistratie vergt discipline. Het voordeel is dat je alleen btw betaalt over daadwerkelijk gereden kilometers, wat voordeliger kan zijn als je relatief weinig privékilometers rijdt. Het nadeel is dat het foutgevoeliger is en je bij elke rit kilometers moet registreren.

B. Betaal een vast percentage voor privégebruik

Je kunt ook kiezen voor een ‘forfait’. Dit betekent dat je de btw berekent op basis van een vast percentage over de catalogusprijs van jouw auto, inclusief btw en Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen (bpm). De hoogte van dit percentage bedraagt de eerste vier jaar na ingebruikname 2.7%, na vier jaar wordt het verlaagd naar 1.5%. 

Rekenvoorbeeld vast percentage

Jouw auto heeft een cataloguswaarde van €75.000,-, inclusief btw en bpm. Je betaalt de eerste vier jaar na ingebruikname 2.7% btw, dus €75.000,- x 0.027 = €2.025,- btw per volledig jaar aan de Belastingdienst. 

Heb je de auto pas halverwege het jaar gekocht? Dan betaal je in het eerste jaar alleen voor de zes maanden dat je de auto gebruikt, en verlaag je het btw-bedrag naar rato. In dit geval dus met 50%. Heb je de auto al langer dan vier jaar in gebruik? Dan wordt het percentage verlaagd naar 1.5%.
 
Koop je de auto bij een particulier, en dus zonder btw? Dan mag je direct het percentage van 1.5% gebruiken en betaal je in dit rekenvoorbeeld €75.000,- x 0.015 = €1.125 per jaar.

3. Rijd je meer dan 500 kilometer privé? Dan betaal je ook inkomstenbelasting

Wanneer je met jouw zakelijke auto meer dan 500 privékilometers rijdt betaal je ook inkomstenbelasting (ook wel loonbelasting) over de bijtelling. Lees hier meer over hoe je als zzp’er de bijtelling berekent

4. Woon-werkverkeer telt als privékilometers

Zorg dat je een goed overzicht hebt van jouw zakelijke en privékilometers. De Belastingdienst controleert namelijk steekproefsgewijs of een rit zakelijk of privé was, waarbij je een naheffing en een boete riskeert. De kilometers die je maakt voor woon-werkverkeer tellen in ieder geval als privékilometers.

Tip: Gebruik je de zakelijke auto alleen voor woon-werkverkeer en geen andere privé-zaken? Dan hoef je niet al je ritten te registreren en kun je de afstand tussen jouw huis en werk vermenigvuldigen met het aantal keer dat je naar je werk bent gegaan. 

5. Er geldt een maximum voor de btw voor privégebruik

Er is een bovengrens voor de btw die je betaalt voor privégebruik. De btw-correctie hoeft namelijk niet hoger te zijn dan de btw die je hebt afgetrokken. Om dit maximum te berekenen tel je in de eerste vier jaar drie onderdelen op:

  • De btw voor het gebruik
  • De btw voor onderhoud
  • Een vijfde van de btw op de aanschaf

Rekenvoorbeeld maximum btw eerste vier jaar

Een jaar geleden kocht je een tweedehands auto voor €20.000,-. De catalogusprijs is €69.000,-, inclusief btw en bpm. De btw op de aanschaf (€20.000,- /121 x 21 = €3.037,-) heb je afgetrokken en voor afgelopen jaar ook de btw op het onderhoud (€480,-) en gebruik (€400,-). Je gebruikt geen rittenregistratie en werkt dus met het vaste percentage van 2.7%. Dit zou betekenen dat je €69.000,- x 0.027 = €1.863,- zou moeten betalen aan btw. 

Maar door het maximum betaal je het volgende: de btw van het onderhoud (€480,-) + de btw voor het gebruik (€400,-) + een vijfde van de btw bij aanschaf (€3.037,- / 5 = €607,40) = €1.487,40. Dit is dus lager dan het bedrag van €1.863,- dat je volgens de regel van het vaste percentage zou moeten betalen. Een mooi voordeel!

Zijn er meer dan vier jaar voorbij na ingebruikname van jouw zakelijke auto? Of heb je geen btw afgetrokken voor de aanschaf? Dan betaal je voor privégebruik van je auto maximaal wat je in dat jaar hebt afgetrokken voor onderhoud en gebruik.

Rekenvoorbeeld maximum btw na vier jaar óf zonder btw op aanschaf

Een jaar geleden kocht je een tweedehands auto voor €20.000,-. De catalogusprijs is €69.000,-, inclusief btw en bpm. Je hebt geen btw op de aanschaf afgetrokken omdat je de auto van een particulier hebt gekocht. Je hebt wel de btw op het onderhoud (€480,-) en gebruik (€400,-) afgetrokken. Je gebruikt geen rittenregistratie en werkt dus met het vaste percentage van 1.5%. Dit zou betekenen dat je €69.000,- x 0.015 = €1.035,- zou moeten betalen aan btw. Maar voor onderhoud en gebruik heb je €480,- + €400,- = €880,- afgetrokken. Je hoeft door het maximum nu dus maar €880,- te betalen in plaats van €1.035,-.

6. Is je omzet vrijgesteld van btw? Verlaag dan de btw-correctie evenredig

Er zijn een aantal beroepsgroepen die voor hun omzet zijn vrijgesteld van btw, zoals het onderwijs, financiële diensten en verzekeringen en de gezondheidszorg. Dit heeft ook invloed op de btw-correctie: deze mag je evenredig verlagen. 

Stel je werkt voor 75% van de tijd in het onderwijs. De omzet die je hiermee verdient is vrijgesteld van btw. De btw die je voor het privégebruik van je auto betaalt mag je dan ook met driekwart verminderen.