icon-check icon-warning icon-faq icon-twitter icon-facebook icon-warning instagram alert play icon-search icon-close icon-close2 icon-whatsapp icon-linkedin icon-time icon-tanken icon-aarde icon-kaart icon-grafiek icon-team Google review
blog
16 juni 2020

Hoe bereken je de bijtelling? Volg deze 7 stappen

Wanneer je een zzp’er of ondernemer bent en je jouw zakelijke auto ook privé gebruikt krijg je vanaf 500 kilometer te maken met bijtelling. Volg de onderstaande zeven stappen om te weten met welk bedrag je te maken krijgt. Maar eerst:

Bijtelling berekenen

Wat is bijtelling?

‘Bijtelling’ is een term die gebruikt wordt voor een fiscale regeling vanuit de Belastingdienst. Het betekent dat er een bedrag bij je winst – of als particulier je jaarinkomen – wordt geteld, waardoor je meer belasting betaalt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een zakelijke auto hebt en hier meer dan 500 privékilometers per jaar mee rijdt. 

De Belastingdienst ziet het gebruik van je auto dan namelijk als extra inkomen en daar moet zoals over ieder inkomen belasting worden betaald. Het bijtellingspercentage hangt af van de waarde van je auto.

Wat valt er onder privékilometers?

Je verwacht het al: alle kilometers die je rijdt die geen zakelijke insteek hebben zijn privékilometers. Even je kinderen naar school brengen, een bezoek aan de tandarts onder werktijd of langs je familie gaan die in de buurt van je werk woont: het zijn allemaal privékilometers. Wanneer je hiermee boven de 500 kilometer per jaar komt betaal je bijtelling.

Let op: woon-werkverkeer valt ook onder privégebruik. Wanneer je wat verder weg woont van je werk kom je dus al snel aan 500 privékilometers per jaar. 

Moet ik bijtelling betalen? Zoja, hoeveel?

Wanneer je ondernemer of zzp’er bent kun je aan de hand van de volgende zeven stappen berekenen hoeveel bijtelling je moet betalen:

1. Stel vast of je meer of minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt

Ben je ondernemer of zzp’er, heb je een bedrijfsauto en rijd je meer dan 500 kilometer privé? Dan betaal je bijtelling. Blijf je hieronder, omdat je de auto privé niet nodig hebt? Dan scheelt dat een hoop extra belasting. Zorg daarom dat je een goede rittenregistratie bijhoudt. Dit kan in Excel of een notitieboekje, maar er zijn ook handige apps voor. Let wel op dat deze app een keurmerk moet hebben, zodat de Belastingdienst deze accepteert. 

Let op: voor het privégebruik van je auto betaal je ook btw. Dit is een andere vorm van belasting dan bijtelling. 

2. Zoek op wanneer de auto op kenteken is gezet

De bijtellingspercentages zijn niet voor ieder jaar gelijk. Je hebt daarom eerst de datum eerste toelating (DET) nodig om het percentage te bepalen. Dit is het jaar waarin de auto zijn eerste kenteken heeft gekregen. Het maakt niet uit of dit in Nederland of het buitenland was. 

3. Zoek de CO2-uitstoot van je auto op

Met het DET-jaartal kun je opzoeken in welke CO2-uitstootcategorie jouw zakelijke auto valt. Voor auto’s die in 2017 of later in gebruik zijn genomen zijn er twee categorieën:

  • Geen uitstoot (0 gram/kilometer). Dit zijn volledig elektrische auto’s.
  • Wel uitstoot (>0 gram/kilometer). Dit zijn auto’s die rijden op benzine, diesel, aardgas en ook de hybride vormen die deels elektrisch rijden.

Is de auto voor 2017 op kenteken gezet? Dan kun je hier het energielabel van je auto checken om te weten hoe groot de CO2-uitstoot van je auto is. 

4. Zoek uit wat de cataloguswaarde van je auto is

De Belastingdienst rekent altijd met de cataloguswaarde van jouw zakelijke auto. Alleen bij auto’s die ouder zijn dan vijftien jaar wordt met de dagwaarde gerekend. Vraag de cataloguswaarde op via de RDW. 

5. Check het bijtellingspercentage

Voor auto’s met een DET in 2017 en 2018 gelden de volgende percentages voor de bijtelling:

  • Geen uitstoot (0 gram/kilometer): 4% van de cataloguswaarde. 
  • Wel uitstoot (>0 gram/kilometer): 22% van de cataloguswaarde

Voor auto’s met een DET in 2019 gelden dezelfde percentages. Met een aanvulling dat volledig elektrische auto’s met een waarde tot €50.000,- een bijtelling van 4% hebben. Boven de €50.000,- is dit 22%.

Vanaf 2021 is het percentage altijd 22%.

Is het kenteken voor 2014 afgegeven? Check het percentage dan bij de Belastingdienst. Is het kenteken in 2014, 2015 of 2016 afgegeven? Dan vind je het percentage hier

Let op: de bijtellingspercentages gelden voor een periode van maximaal 60 maanden (5 jaar). Daarna betaal je altijd 25% van de cataloguswaarde.

6. Bereken de bruto bijtelling

Gebruik de informatie uit stap 2 tot en met 5 om de bijtelling voor jou als ondernemer of zzp’er te berekenen. Bijvoorbeeld:

DET: 2017
CO2-uitstoot: >0 gram
Cataloguswaarde: €30.000,-
Bijtellingspercentage: 22% van de cataloguswaarde
Bruto bijtelling: 22% x €30.000,- = €6.600,- per jaar

7. Bereken de netto bijtelling

Hiervoor heb je eerst jouw belastbare jaarinkomen nodig. Tel bij dit bedrag de bruto bijtelling op die je in stap 6 hebt berekend. Kijk vervolgens in welke belastingschijf je met dit totaalbedrag valt om te berekenen wat je netto aan bijtelling betaalt. Bijvoorbeeld:

Bruto bijtelling: €6.600,- per jaar
Belastbaar jaarinkomen: €40.000,-
Totaalbedrag inkomen: €6.600,- + €40.000,- = €46.600,-
Belastingschijf: 37.35%
Netto bijtelling: 37.35% x €6.600,- = €2.465,10
Netto bijtelling per maand: €2.465,10 / 12 = €205,43

De netto bijtelling betaal je uiteindelijk bij jouw jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting. 

Let op: zijn jouw totale autokosten voor een jaar lager dan dat je aan bijtelling moet betalen? Dan wordt de bijtelling automatisch naar beneden bijgesteld, gelijk aan de totale autokosten.

Uitzondering: auto’s ouder dan 15 jaar

Bij auto’s die ouder zijn dan 15 jaar betaal je 35% bijtelling over de dagwaarde in plaats van de cataloguswaarde. Hiervoor kun je kijken naar de taxatiewaarde van de auto bij je verzekering. Bijvoorbeeld:

DET: 2002
Dagwaarde: €3.000,-
Bijtellingspercentage: 35%
Bruto bijtelling: 35% x €3.000,- = €1.050,- per jaar
Belastingschijf: 37.35%
Netto bijtelling: 37.35% x €1.050,- = €392,18 per jaar

Is jouw zakelijke auto dus ouder dan 15 jaar? Dan is het door de lage bijtelling vaak voordeliger om hier ook privé mee te rijden.