icon-check icon-warning icon-faq icon-twitter icon-facebook icon-warning instagram alert play icon-search icon-close icon-close2 icon-whatsapp icon-linkedin icon-time icon-tanken icon-aarde icon-kaart icon-grafiek icon-team Google review

Disclaimer

Tankpas.com geeft geen garantie over – en sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot – de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Tankpas.com worden gewijzigd.

Tankpas.com kan niet garanderen dat correcte informatie wordt getoond vanwege mogelijke technische beperkingen van uw Internetbrowser en/of vanwege andere technische onvolkomenheden van het Internetverkeer. Tankpas.com is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. De informatie op deze website dient enkel ter informatie en mag niet worden gebruikt voor handelsdoeleinden.